Gospodarska kretanja u RH i EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Stranica:
240.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:

1. Opći pregled
2. CIjene u RH i EU-u
3. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
4. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
5. Građevinarstvo RH i EU-a
6. Vanjskotrgovinska razmjena
7. Trgovina na malo u RH i EU-u
8. Turizam
9. Likvidnost i insolventnost
10. Zaposlenost i nezaposlenost RH i EU-a

Hashtags:
#TržišteIPropisi