Putovanje članova udruge "Hrvatski računovođa" u Španjolsku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Putovanje članova udruge "Hrvatski računovođa" u Španjolsku
Stranica:
247.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: