RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema Zakonu o poticanju zapošljavanja omogućeno je stručno osposobljavanje osoba visoke stručne spreme za 12 mjeseci, a srednje stručne spreme u obrtničkim zanimanjima do 36 mjeseci na trošak države. Trošak države obvezni su doprinosi obračunani na najnižu osnovicu te naknada od 2.400,00 kn mjesečno za svakog polaznika stručnog osposobljavanja. Zakonom o radu omogućeno je stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa osobama samo određene struke kojima je radno iskustvo uvjet za zasnivanje radnog odnosa u struci. Više o tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
3. Iskazivanje podataka u obrascu JOPPD
4. Što poslodavac može bez oporezivanja isplatiti osobama na stručnom osposobljavanju
5. Knjiženje primljenih sredstava od HZZ-a i podmirivanja obveza za doprinose
6. Osobe na stručnom osposobljavanju prema Zakonu o radu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)