RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o mirovinskom osiguranju uređeno je obvezno mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost samostalnim radom kao što je djelatnost obrta, profesionalnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva te za druge osobe koje su prema statusnom položaju zakonom određene kao obvezni osiguranici mirovinskog osiguranja kao što su vjerski službenici, članovi uprave trgovačkog društva i sl. Status osiguranika mirovinskog osiguranja stječu prijavom na mirovinsko osiguranje putem propisanih tiskanica ili putem e-prijave i time ulaze u evidenciju osiguranika na temelju koje se utvrđuje pravo na mirovinski staž i pravo na mirovinu. Mirovina se isplaćuje iz sredstava ostvarenih plaćanjem doprinosa za mirovinsko osiguranje. Budući da su navedeni osiguranici samostalni obveznici plaćanja doprinosa, za njih se, u skladu sa Zakonom o doprinosima, za svaku godinu određuju fiksne mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja koje mjesečno dospijevaju na naplatu. Doprinose plaćaju za čitavo vrijeme osiguranja sve do ostvarivanja prava na mirovinu. Više o tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Obvezno mirovinsko osiguranje fizičkih osoba
3. Mirovinsko osiguranje fizičkih osoba na osobni zahtjev
4. Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja fizičkih osoba
5. Utvrđivanje razdoblja koje se ne prizna u staž osiguranja
6. Utvrđivanje staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa
7. Izbor više osnovice za plaćanje doprinosa
8. Utvrđivanje staža osiguranja vezano uz primjenu čl. 18. st. 6. Zakona (prestanak prava na produženo osiguranje)
9. Utvrđivanje staža osiguranja s povećanim trajanjem za pomorce, članove posade broda u međunarodnoj plovidbi
10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)