RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku detaljno obrazlaže obveze poslodavca prilikom davanja izvanrednog otkaza kojem poslodavac pristupa samo ako ne postoji mogućnost primjene neke blaže mjere (npr. upozorenje na obveze iz radnog odnosa, otkaz uz ponudu izmijenjenog ugovora, redoviti otkaz i dr). Izvanredni otkaz kao krajnja mjera propisan je Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14., dalje: ZR), dok je procjena postupaka radnika ostavljena sudskoj praksi, čije primjere izdvajamo.

1. Uvod
2. Rok kod izvanrednog otkaza
3. Zabrana otkazivanja
4. Obveze poslodavca
5. Razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu
6. Oblik, obrazloženje i dostava otkaza
7. Dostava odluke o otkazu
8. Uloga radničkog vijeća
9. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)