RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.2016
  • Članak:Ustupanje radnika i obračun plaće
  • Stranica:215.
  • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
    Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Već su prošle dvije godine otkako je stupio na snagu (aktualni) Zakon o radu, kojim je, između ostalog, u naš je pravni sustav unesen institut ustupanja radnika u povezano trgovačko društvo. Kako su i nadalje česta pitanja o obračunu doprinosa i JOPPD-a glede navedenog instituta te još nekih statusnih, autori u ovome članku daju odgovora na ta pitanja.

1. Uvod
2. Statusna pitanja ustupanja radnika u povezano društvo
3. Obračun doprinosa i JOPPD ustupljenih radnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)