RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Primjetna su učestala pitanja u vezi s postupcima poslodavca u slučaju smrti radnika, što se reflektira na članove (člana) njihovih obitelji, te su povod ovome članku kojim se razmatraju radnopravna pitanja smrti radnika te porezno motrište i motrište obračuna i doprinosa.

1. Smrt radnika kao način prestanka ugovora o radu
2. Isplata posljednje plaće za rad zaposlenika u slučaju njegove smrti
3. Isplata materijalnih prava - za slučaj smrti radnika ili njegove obitelji
4. Obveza isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)