RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u lipnju je donesen novi Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007.- NKD 2007. (Nar. nov., br. 55/16.) kojim se uređuju sadržaj i način podnošenja prijave za razvrstavanje poslovnih subjekata po djelatnosti prema NKD-u. Ovo je bitno za novoosnovana trgovačka društva i druge poslovne subjekte koji se tek upisuju u Registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku, ali i za one postojeće koji podnose prijavu za registracijom dijela poslovnog subjekta, mijenjaju svoju glavnu djelatnost ili podnose prijavu o promjenama drugih podataka koji se vode u registru – kao što su promjena naziva tvrtke, otvaranje postupka stečaja, likvidacije itd. U članku pišemo o tome kako poslovni subjekt treba postupiti u tim slučajevima i koje obrasce treba dostaviti Državnom zavodu za statistiku.

1. Uvod
2. Prijava poslovnih subjekata u Registar
3. Razvrstavanje poslovnih subjekata prema glavnoj djelatnosti
4. Promjena glavne djelatnosti
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)