Financijska imovina i jamstvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Financijska imovina i jamstvo
Stranica:
48.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom će se praktikumu knjižiti stjecanje financijske imovine i aktivirano jamstvo dano proračunskom korisniku.
      Udjeli u trgovačkim društvima mogu se stjecati samo u dopustivim okolnostima i nije ih zabranjeno, uz novac, stjecati i ulaganjem svoje dugotrajne nefinancijske imovine. Pritom bi se izvori koji se odnose na nefinancijsku imovinu trebali prevesti u izvore od financijske imovine.
      Kredit koji proračunski korisnik ne može vratiti, jamstvom je preuzeo njegov nadležan proračun. O tome treba li taj proračun ili ne treba to preuzimanje kredita iskazati kao potraživanje, ovisi o dogovoru između proračuna i proračunskog korisnika.

1. Stjecanje financijske imovine
2. Aktivirano jamstvo proračuna danog za kredit proračunskog korisnika

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo