Financijska imovina i potraživanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Financijska imovina i potraživanja
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja financijske imovine koja nije namijenjena trgovanju te usklađenje potraživanja nastalih u okviru gospodarske djelatnosti.
      Povećanje vrijednosti financijske imovine koja nije namijenjena trgovanju na temelju udjela u ostvarenom dobitku, moglo bi imati obilježje izravnog povećanja izvora sve dok se ne donese odluka o njezinoj raspodjeli.
      Pri promjeni vrijednosti potraživanja koja su povezana s djelatnosti neprofitne osobe, potrebno je razabrati je li riječ o prilagodbi postojećeg potraživanja ili je riječ o odustajanju od njegove naplate.

1. Financijska imovina koja nije namijenjena trgovanju
2. Usklađenje potraživanja od djelatnosti

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo