Oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa
Stranica:
125.
Autor/i:
Autor: Ines TOMIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

      Od plaćanja PDV-a oslobođene su djelatnosti od javnog interesa kada ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima i druge organizacije koje imaju slične ciljeve. No, kada te usluge obavljaju trgovačka društva koja se osnivaju s ciljem ostvarivanja dobitka, oslobođenje nije primjenjivo. U nastavku članka autorica opširnije piše o primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa.

1. Uvod
2. Temelj za primjenu oslobođenja
3. Uvjet za primjenu oslobođenja
4. Oslobođenje za djelatnosti iz čl. 39. st. 1. t. b), g), h), i), l), m) i n) Zakona o PDV-u
5. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi