Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Stranica:
134.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Zlatko FABIJANČIĆ
Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Sažetak:

      Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina propisana je Zakonom o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14., dalje: Zakon o PPN) kao općim propisom koji uređuje oporezivanje prometa nekretnina. Istim su Zakonom, uz ostalo, propisana i oslobođenja od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina.
      U časopisu RRIF, br. 7/16., str. 120 obrađena je tema oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje prve nekretnine radi rješavanja vlastita stambenog pitanja. U ovom broju časopisa nastavlja se s prikazom ostalih oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina propisanih Zakonom o PPN-u te oslobođenja koja su propisana posebnim propisima, a odnose se na promet nekretnina.

1. Uvod
2. Porezna oslobođenja na temelju Zakona o PPN-u
3. Posebni propisi kojima se uređuje obveza plaćanja poreza na promet nekretnina
4. Prijava prometa – oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
5. Zaključak

Hashtags:
#OslobođenjaPPN, #Porezi, #PorezNaPrometNekretnina