RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Pitanja u vezi s izvanrednim otkazom ugovora o radu, osobito s motrišta neopravdanih razloga, zatim uz vraćanje radnika na posao te u vezi sa zaštitom dostojanstva radnika, zanimljiva su i učestala u aktualnoj praksi.
      O svemu tome podrobnije u nastavku kroz obrazloženja odluka nekih županijskih sudova s napomenom da je navedena sudska praksa aktualna i u primjeni Zakona o radu koji je na snazi.

1. Uvod
2. Neopravdani razlog za otkazivanje ugovora o radu
3. Nemogućnost oslobođenja od obveze vraćanja radnika
4. Zaštita dostojanstva radnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)