RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku razmatra način rada upravnih sudova nakon donošenja Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10., 143/12., 152/14. i 94/16., dalje: ZUS), a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine, pojašnjava pojam upravnog spora kroz ulogu suda prvog stupnja, suda drugog stupnja te uloge stranaka. U članku se navode i primjeri iz prakse upravnog sudovanja.

1. Uvod
2. Način rada upravnih sudova
3. Upravni spor
4. Primjeri iz prakse upravnog sudovanja
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)