RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Isporukom dobara uz naknadu smatra se, između ostalog, i premještanje dobara poreznog obveznika za potrebe njegova poslovanja u drugu zemlju članicu EU-a. Autorica u članku objašnjava računovodstveno i porezno motrište premještanja dobara poreznih obveznika iz RH u EU-u i premještanja dobara poreznih obveznika iz EU-a u RH. Uz to, daje primjere najčešćih transakcija iz poslovne prakse koje se ne smatraju premještanjem dobara unutar EU-a.

1. Uvod
2. Koje se transakcije smatraju premještanjem dobara unutar EU-a
3. Premještanje dobara iz RH u drugu državu članicu EU-a
4. Premještanje dobara iz druge države članice EU-a u RH
5. Koje se transakcije ne smatraju premještanjem dobara unutar EU-a
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)