RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U 2016. godini nisu se mijenjali propisi koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija. Stoga nema ni promjena u računovodstvenim postupanjima u odnosu na ona koja su bila u primjeni za 2015. godinu
      S obzirom na to da se završna računovodstvena provjera, u načelu, obavlja krajem godine, u ovom se članku objašnjava računovodstveni pristup nizu poslovnih promjena koje su svojstvene radu neprofitnih organizacija koje se ponajprije nalaze u dvostavnom računovodstvenom sustavu.

1. Uvod
2. Imovina (razred 0 i 1)
3. Obveze (razred 2)
4. Prihodi (razred 3)
5. Rashodi (razred 4)
6. Vlastiti izvori (razred 5)
7. Pregled praktikuma neprofitnog računovodstva objavljenih tijekom 2016. godine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)