RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U sklopu cjelovite porezne reforme pristupilo se izradi novog Zakona o porezu na promet nekretnina s ciljem pojednostavljenja u postupanju i pojeftinjenja porezne administracije s obzirom na to da je uočeno da su administrativna opterećenja koja proizlaze iz tog Zakona značajna u odnosu na prihod koji se ostvari ubiranjem tog poreza. Nadalje, postupak utvrđivanja poreza na promet nekretnina potrebno je učiniti bržim i učinkovitijim, imajući na umu da je jedna od temeljnih zadaća Porezne uprave pravodobno utvrđivanje i naplata porezne obveze. U ovom se članku daje pregled promjena u oporezivanju nekretnina koje nastaju za porezne obveznike.

1. Uvod
2. Promjene u oporezivanju
3. Prijelazno razdoblje
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)