Evidentiranje prihoda i rashoda projekata financiranih iz EU-ovih sredstava − državna razina

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2017
Članak:
Evidentiranje prihoda i rashoda projekata financiranih iz EU-ovih sredstava − državna razina
Stranica:
2.
Autor/i:
Autori: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Tamara KLEKOVIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

      Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu uvedene su novine u načinu planiranja i knjigovodstvenog evidentiranja prihoda i rashoda projekata financiranih iz EU-ovih sredstava.
      O njima se može više pročitati u ovom članku. Takav se način evidentiranja mora primijeniti od 1. siječnja 2017. godine.

1. Uvod
2. Izvori financiranja za EU-ova sredstva u državnom proračunu
3. Prihodi koji se ostvaruju po EU projektima
4. Sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih programa EU-a – izvori financiranja 56 I 57
5. Sredstva pomoći EU-a – izvor financiranja 51
6. Refundacije iz pomoći EU-a – izvor financiranja 55

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo