Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2016. godinu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2017
Članak:
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2016. godinu
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:

      S obzirom na to da se uskoro moraju predati godišnji financijski izvještaji iz sustava proračunskog računovodstva, ovim se člankom na to podsjeća. Njime se ujedno daju bitne napomene za sastavljanje nekih od financijskih izvještaja te se najavljuju neke promjene u propisima koje će se morati uzeti u obzir pri njihovu sastavljanju i popunjavanju. Dakle, postoje neke razlike u odnosu na istovrsne financijske izvještaje za 2015. godinu.

1. Uvod
2. Okvir financijskog izvještavanja za 2016. godinu
3. Obveznici i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja
4. Predaja i konsolidacija izvještaja decentralizirnih korisnika
5. Priznavanje prihoda i rashoda u 2016. godini
6. Napomene uz sastavljanje Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo