Osvrt na Državni proračun i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2017
Članak:
Osvrt na Državni proračun i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:

      Donesen je Državni proračun za 2017. godinu i njegove projekcije za 2018. i 2019. godinu. Uz državni proračun donesen je odgovarajući zakon kojim se uređuje njegovo izvršavanje za 2017. godinu. U ovom članku dan je kratak sažetak oba zakona s osvrtom na njihove bitne odrednice.

1. Uvod
2. Izvršavanje državnog proračuna
3. Zaduživanje, kompenzacijske mjere i pomoći JLP(R)S-u
4. Materijalna i ostala prava
5. Korištenje namjenskih i vlastitih prihoda

Hashtags:
#JavneFinancije