Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2017
Članak:
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      Prema Zakonu o javnoj nabavi koji se počinje primjenjivati od 1. siječnja 2017., kao jedan od postupaka javne nabave naveden je i pregovarački postupak bez prethodne objave. Istoimeni je postupak bio uređen u prijašnjem sustavu javne nabave.
      U ovom se članku objašnjava „novi“ pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave uz istodobno upućivanje na razlike u odnosu na prethodni istoimeni postupak.

1. Uvod
2. Osnovna pravila primjene postupka
3. Zakonske pretpostavke za početak postupka
4. Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata
5. Tijek postupka, sudionici, poziv na dostavu inicijalne ponude
6. Razlozi isključenja natjecatelja odnosno ponuditelja iz postupka javne nabave
7. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
8. Kriterij odabira ponude
9. Otvaranje ponuda
10. Pregovori naručitelja i ponuditelja
11. Postupak pregleda i ocjene ponuda
12. Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost
13. Dostava odluke o odabiru ili poništenju
14. Rok mirovanja
15. Učinak odluke o odabiru
16. Žalba
17. Obavijest o dodjeli ugovora

Hashtags:
#JavnaNabava