Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - pročišćeni tekst

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2017
Članak:
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - pročišćeni tekst
Stranica:
52.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags: