Europski nalog za blokadu računa

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
Europski nalog za blokadu računa
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Sažetak:

      Dana 18. siječnja 2017. godine započela je primjena UREDBE (EU) br. 655/2014 europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima, u svim državama članicama EU-a, osim Danske i Ujedinjenog Kraljevstva.
      Autorica stoga u ovome članku ističe najvažnije značajke Uredbe kojima će se olakšati prekogranična naplata potraživanja te spriječiti dužnike da iznošenjem sredstava iz jedne države članice u drugu spriječe naplatu tražbina.

1. Uvodne napomene
2. Predmet i područje primjene
3. Ishođenje naloga
4. Priznanje, izvršivost i izvršenje
5. Pravna sredstva
6. Opće odredbe
7. Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj

Hashtags:
#Pravo, #PravoEU