Određena pitanja prisilnoga založnopravnog osiguranja na nekretnini na temelju tzv. jedinstvenog instrumenta iz Direktive 2010/24/EU

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
Određena pitanja prisilnoga založnopravnog osiguranja na nekretnini na temelju tzv. jedinstvenog instrumenta iz Direktive 2010/24/EU
Stranica:
11.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ
Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      Autorice u ovome članku na detaljan i zanimljiv način daju prikaz koncepcije i pravne osnove administrativne suradnje i uzajamne pomoći kod prekogranične, europske naplate poreznih tražbina te upućuju na narav i značenje odabranih odredaba Direktive 2010/24/EU od 16. ožujka 2010. godine o uzajamnoj pomoći pri naplati tražbina povezanih s porezima, carinama i drugim mjerama (dalje: Direktiva 2010/24) i relevantnoga nacionalnog zakonodavstva. U trećem podpoglavlju daje se analiza pretpostavki predviđenih pravilima osiguranja sudskim prisilnim založnim pravom na nekretnini i zahtjeva u pogledu osigurane tražbine i ovršne isprave kojom je utvrđena. Zaključnom poglavlju prethodi prikaz i analiza zahtjeva koji se tiču nadležnosti suda i odluke kojom se određuje osiguranje i načina osnivanja prisilnoga sudskog založnog prava na nekretnini.

1. Uvod
2. Osiguranje sudskim prisilnim založnim pravom na nekretnini na temelju tzv. jedinstvenog instrumenta prisilne naplate iz direktive o uzajamnoj pomoći pri naplati tražbina povezanih s porezima, carinama i dr. mjerama
3. Zaključak

Hashtags:
#Ovrhe, #Pravo