Mogućnosti i rizici javno-privatnog partnerstva: financijsko-znanstvena analiza (mišljenje znanstvenog savjeta pri Saveznom ministarstvu financija)

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
Mogućnosti i rizici javno-privatnog partnerstva: financijsko-znanstvena analiza (mišljenje znanstvenog savjeta pri Saveznom ministarstvu financija)
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:

      Njemačko Savezno ministarstvo financija u rujnu 2016. godine na svojim je internetskim stranicama objavilo publikaciju pod nazivom „Mogućnosti i rizici javno-privatnog partnerstva“ (Chancen und Risiken Öffentlich-PRivater Partnerschaften). Posrijedi je financijsko-znanstvena analiza koju je izradio Znanstveni savjet pri Saveznom ministarstvu financija. Članovi Savjeta su sveučilišni profesori s različitih njemačkih fakulteta (više od trideset sveučilišnih profesora).
      S obzirom na to da je javno-privatno partnerstvo aktualna tema, napose u kontekstu poduzetih konkretnih projekata takve vrste u nas, čiji dio izaziva i proturječnosti, u nastavku se daje skraćeni i prilagođeni prijevod analize na hrvatski jezik.

1. Što je javno-privatno partnerstvo
2. Značenje JPP-a u Njemačkoj
3. Troškovi životnog ciklusa infrastrukture
4. Transakcijski troškovi
5. Raspodjela rizika
6. Troškovi financiranja
7. Javno-privatno partnerstvo spram javnog podizanja kredita
8. Vlastiti interesi aktera koji sudjeluju u javno-privatnom partnerstvu
9. Iskustva s javno-privatnim partnerstvima u drugim državama
10. Zaključak

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo