Osnivanje d.o.o.-a s jednim članom (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
Osnivanje d.o.o.-a s jednim članom (II.)
Stranica:
83.
Autor/i:
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

      U I. dijelu članka objavljenom u časopisu PiP, br. 12/16., objašnjen je pojam trgovačkog društva, postupak osnivanja d.o.o. kroz sljedeće faze: provjera i rezervacija imena / naziva trgovačkog društva na sudskom registru pri nadležnom Trgovačkom sudu, odlazak javnom bilježniku, odlazak u banku (otvaranje privremenog računa za uplatu minimalnoga temeljnog kapitala) te uplata troškova sudske pristojbe za osnivanje d.o.o.-a.

      U nastavku slijedi II. dio članka u kojem se detaljno razrađuju ostale faze osnivanja d.o.o.-a (ponovni odlazak javnom bilježniku, prijava na sudski registar nadležnoga trgovačkog suda, izrada žiga, otvaranje računa, prijava na Državni zavod za statistiku, prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZ), odabir knjigovođe, troškovi poslovanja d.o.o.-ova „hladnog pogona“, specifičnosti društva s jednim članom, isticanje tvrtke i drugih oznaka uz tvrtku.

4. Zaključak

Hashtags:
#Pravo