Pravo na žalbeni trošak zastupanja u postupku delegacije predmeta

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
Pravo na žalbeni trošak zastupanja u postupku delegacije predmeta
Stranica:
88.
Autor/i:
Autor: Josip TURKALJ , dipl. iur.
Sažetak:

      Autor u članku navodi sudsku praksu koja daje odgovor na pitanje mogu li odvjetnici ostvariti naknadu troškova zastupanja u žalbenoj fazi postupka u povodu zahtjeva za naknadom troškova radi odluke o delegaciji predmeta u drugo stvarno i mjesno nadležnom sudu.

1. Uvod
2. Zakonodavni okvir
3. Problem u praksi
4. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrašanskoPostupovnoPravo, #Pravo