Procesnopravni institut jus standi in judicio u parničnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
Procesnopravni institut jus standi in judicio u parničnom postupku
Stranica:
90.
Autor/i:
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Autor u članku prezentira i analizira procesnopravni institut jus standi in judicio ili pravo stajanja pred sudom na brojnim primjerima iz relevantne, uglavnom vrhovnosudske, judikature. Navedeni institut određenim oblicima udruživanja koji nemaju stranačku sposobnost (nisu fizičke ni pravne osobe), daje mogućnost participiranja u parnici, bilo na način da navedeni položaj crpe iz posebnog propisa ili na način da im ga prizna parnični sud s procesnim učinkom.

1. Uvod
2. Stranačka sposobnost
3. Pravni položaj jus standi in judicio
4. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrašanskoPostupovnoPravo, #Pravo