Računovodstvo ulaganja u osnovno stado

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Računovodstvo ulaganja u osnovno stado
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Ulaganje u osnovno stado s računovodstvenog motrišta predstavlja ulaganje u dugotrajnu biološku imovinu. Navedenim ulaganjem ostvaruju se ekonomske koristi kroz dobivanje nove biološke imovine (pomladak) i/ili poljoprivredne proizvode odnosno mlijeko. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje ulaganja u osnovno stado. 

1. Uvod
2. Utvrđivanje vrijednosti osnovnog stada
3. Definiranje troškova koji se uključuju u vrijednost osnovnog stada, mlijeka i pomlatka
4. Računovodstveno praćenje ulaganja u osnovno stado - koze
5. Računovodstveno praćenje ulaganja u osnovno stado – svinje
6. Računovodstveno praćenje državnih potpora povezanih s držanjem osnovnog stada
7. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo