Računovodstvo zakupa poslovnog prostora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Računovodstvo zakupa poslovnog prostora
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

      Ugovor o zakupu trgovačka društva mogu sklopiti s fizičkim ili pravnim osobama – vlasnicima poslovnog prostora. Nakon sklapanja ugovora pojavljuju se novi poslovni događaji koje treba evidentirati u poslovnim knjigama, pri tome se posebno ističu troškovi povezani s poslovnim prostorom kao što su ulaganje u tuđu imovinu. U ovom se članku prikazuje način evidentiranja pojedinih poslovnih događaja, koji su povezani s zakupom poslovnog prostora, kod zakupodavca i zakupnika.

1. Uvod
2. Računovodstveno praćenje poslovnog prostora koji je predmet najma (zakupa)
3. Ugovor o zakupu
4. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Računovodstvo