Maloprodaja proizvoda i financijski leasing

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Maloprodaja proizvoda i financijski leasing
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Neprofitnim organizacijama dopuštena je prodaja proizvoda u maloprodaji. S obzirom na to knjigovodstveni račun kratkotrajne imovine (zaliha) treba uključiti i razliku u cijeni i možebitni porez na dodanu vrijednost ako je neprofitna organizacija obveznik navedenog poreza. Pri nabavi dugotrajne nefinancijske imovine na temelju ugovora o financijskom leasingu, svakako se ne smije zanemariti obveza u vezi s kamatama koje ne mogu činiti nabavnu vrijednost te imovine, ali ih se ne smije zaboraviti razgraničiti s motrišta rashoda.

1. Maloprodaja proizvoda
2. Nabave dugotrajne imovine na temelju ugovora o financijskom leasingu

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo