Što je novo u poticanju zapošljavanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Što je novo u poticanju zapošljavanja
Stranica:
67.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

      Zakonom  o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju Zapošljavanja izmijenjeno je određenje kojim se uređuje tko se smatra nezaposlenom osobom, odnosno osobom na koju se mogu primijeniti mjere aktivne politike zapošljavanja.
      Nezaposlenom osobom smatraju se osobe bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja, osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  kao nezaposlena osoba vodi se  najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. Za te osobe uređena je i mogućnost stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa uz naknadu na teret državnog proračuna u svoti od 2.620,80 kn. Aktivna mjera poticanja zapošljavanja prema tom Zakonu primjenjuje se i na stalne sezonce   osigurane  na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove u vidu novčanog poticaja.

1. Uvod
2. Način ostvarivanja prava na novčanu pomoć stalnog sezonca
3. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
4. Prijava osobe na stručnom osposobljavanju na obvezna osiguranja te obračun i uplata doprinosa
5. Iskazivanje podataka u obrascu JOPPD
6. Novčana pomoć za rad bez zasnivanja radnog odnosa
7. Što poslodavac može isplatiti osobama na stručnom osposobljavanju bez oporezivanja
8. Od kada i kako će se primjenjivati odredbe izmijenjenog Zakona o poticanju zapošljavanja

Hashtags:
#TroškoviOsoblja