Isplata bonusa u 2017.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Isplata bonusa u 2017.
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Bonusi su oporezivi dohodak koji  se u praksi najčešće isplaćuju menadžerima  koji  obavljaju poslove u društvu u svojstvu zaposlenika.  Riječ je o osobama koje nisu kapitalom vezane za društvo te se te isplate smatraju dohotkom od nesamostalnog rada koji nije plaća za određeni mjesec već godišnja isplata koja nije pokrivena radnim satima. Budući da dohodak od nesamostalnog rada podliježe osim poreza na dohodak i obveznim doprinosima treba slijediti načelo da se doprinosi uvijek obračunavaju prema važećim propisima godine u kojoj je primitak nastao a porez na dohodak podliježe propisima važećim u trenutku isplate. To je slučaj kada se menadžeru isplaćuje bonus iz zadržanog dobitka ostvarenog u protekloj godini.
      Ako je pak riječ o isplati bonusa na teret troškova tekuće godine tada se doprinosi i porez   obračunavaju prema važećim propisima u trenutku isplate. Prema tome  obračun doprinosa i poreza zavisi o izvoru bonusa o čemu ovisi i iskazivanje podataka na obrascu JOPPD.

1. Uvodne napomene
2. Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje
3. Način primjene najviše godišnje osnovice te obračun doprinosa i poreza na dohodak
4. Isplata bonusa u tekućoj godini za tekuću godinu

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja