Promjena oporezivanja samostalne djelatnosti na paušalno oporezivanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Promjena oporezivanja samostalne djelatnosti na paušalno oporezivanje
Stranica:
152.
Autor/i:
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

      Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta te poljoprivrede i šumarstva mogu birati način oporezivanja. Porezni obveznik tako može utvrđivati dohodak kao razliku između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga, odnosno, dohodak može utvrđivati u paušalnoj svoti ako su zadovoljeni propisani uvjeti u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16.). U kojim situacijama i na koji je način moguće promijeniti način oporezivanja samostalne djelatnosti, možete pročitati u nastavku.

1. Uvod
2. Uvjeti za paušalno oporezivanje
3. Prijelaz na paušalno oporezivanje
4. Prijelaz na oporezivanje na temelju poslovnih knjiga

Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost