RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovome se članku daje osvrt na sudsku praksu kojom Vrhovni sud Republike Hrvatske (VSRH) i Županijski sud u Splitu odlučuju o izvanrednom otkazu ugovora o radu poslodavca.
      O svemu tome u nastavku kroz prikaz obrazloženja odluka VSRH čije su odluke aktualne i u primjeni sada važećeg Zakona o radu.

1. Uvod
2. Kopiranje i uporaba poslodavčevih podataka kao razlog za izvanredni otkaz
3. Aktiviranje računalnih igrica za vrijeme radnog vremena kao razlog za izvanredni otkaz
4. Odbijanje potpisivanja dokumentacije kao neopravdani razlog za izvanredni otkaz

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)