RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Krajnji rok za predaju konsolidiranih financijskih izvješća za 2016. je 30. rujna tekuće godine. Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana je čl. 23. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 120/16.) i čl. 250.b. odnosno 431.b. ZTD-a. Mali i srednji poduzetnici pripremaju konsolidaciju financijskih izvješća prema zahtjevima HSFI-ja 2 - Konsolidirani financijski izvještaji, a veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa prema zahtjevima MSFI-a 10 – Konsolidirani financijski izvještaji odnosno MSFI-ja 3 – Poslovna spajanja. Zakonom o reviziji (Nar. nov., br. 146/05. – 144/12.) te Zakonom o računovodstvu propisana je obveza revizije konsolidiranih financijskih izvješća.

1. Obveza konsolidacije financijskih izvješća
2. Konsolidirano godišnje izvješće uprave
3. Konsolidirana nefinancijska izvješća
4. Konsolidirano izvješće o plaćanjima javnom sektoru
5. Objava konsolidiranih izvješća matice iz druge članice EU-a u roku od dvanaest mjeseci
6. Prijava obveze objavljivanja konsolidiranih financijskih izvješća
7. Revizija konsolidiranih financijskih izvješća
8. Knjigovodstvo ulaganja u ovisna društva
9. Iskazivanje goodwilla i prihoda od povoljne kupnje
10. Načela konsolidacije
11. Sastavljanje konsolidacijskih financijskih izvješća
12. Primjer konsolidacije financijskih izvješća
13. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)