RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Prilikom obračuna plaće bitno je znati da obveza obračuna doprinosa iz i na plaću, poreza na dohodak i prireza nastaje u trenutku isplate plaće bez obzira na to isplaćuje li se plaća u cijelosti ili u dijelovima. Ako plaća nije isplaćena, doprinosi iz i na plaću te porez na dohodak i prirez dospijevaju na naplatu danom određenim za isplatu plaće, a najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec. U trenutku dospijeća doprinosa poreza na dohodak i prireza treba ispostaviti obrazac JOPPD. Kako postupiti u pojedinim slučajevima, pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Kako treba postupiti kada se plaća ne isplaćuje
3. Isplata zaostalih plaća iz prethodnih godina

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)