RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U članku se obrađuje obračun plaća koje se isplaćuju po sudskoj presudi za tekuće razdoblje te za prethodne godine, uz prikaz najčešćih slučajeva i praksi te iskazivanje podataka u obrascu JOPPD.

1. Uvod
2. Obveze poreza i prireza na plaću isplaćenu na temelju sudske presude
3. Obveze doprinosa i kamate prema plaći utvrđenoj na temelju sudske presude
4. Neoporezivi primitci isplaćeni prema sudskoj presudi
5. Izvješća poreznoj upravi, način evidentiranja i plaćanja
6. Primjeri obračuna plaće po sudskoj presudi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)