RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Dividende i udjeli u dobitku smatraju se dohotkom od kapitala koji se oporezuje po stopi od 12 %, uvećanoj za možebitni prirez. Tako plaćeni predujam poreza smatra se konačno podmirenom poreznom obvezom. Međutim, ako se ti primitci isplaćuju iz inozemstva s osnove udjela u kapitalu društva sa sjedištem u drugoj državi, tada strani isplatitelj može prilikom isplate primijeniti odredbe Međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te platiti porez po stopi određenoj tim ugovorom. U tom se slučaju konačno oporezivanje obavlja u Hrvatskoj po isteku godine na temelju podataka iskazanih u obrascu INO-DOH koji će se prvi put predati u Poreznu upravu za 2017. najkasnije do kraja siječnja 2018. godine. Više o tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvod
2. Određivanje rezidentnosti
3. kako je prema međunarodnim ugovorima uređeno plaćanje poreza na dividende i udjele u dobitku
4. Plaćanje poreza na dividende i udjele u dobitku ostvarene u državi s kojom hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili primjenjuje, ali porez nije obračunan u drugoj državi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)