RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
  • Članak:Porezi i deficiti
  • Stranica:171.
  • Autor/i:Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

1. Korak bliže ujednačavanju PDV-a na digitalni i tiskani sadržaj
2. EK za više slobodnih dana
3. Novi e-certifikati za uvoz organske hrane
4. Konzultacije o promjenama u oporezivanju energenata
5. Njemački institut poziva na snižavanje poreznog tereta
6. Estonija predlaže porez na zašećerene napitke
7. Austrijski strukturni proračunski deficit izvan limita eurozone
8. Ambiciozni fiskalni plan portugalske vlade
9. Paket mjera EK-a za lakše vođenje papirologije
10. EK kreće s reformom u sektoru financijskih derivata
11. Hrvatska Vlada donijela Nacionalni program reformi i plan konvergencije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)