VIII. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 6.2017
Članak:
VIII. FINANCIJSKE OBAVIJESTI
Stranica:
49.
Autor/i:
Sažetak:

1. Mogučnosti isplate u gotovu novcu
2. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
3. Stope zatezne i ugovorne kamate
4. Ugovor o zajmu
5. Devizno poslovanje
6. Zastara
7. Rokovi plaćanja

Hashtags: