RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Druga petodnevna obrazovna aktivnost unutar Erasmus+ projekta pod nazivom Harmonizacija i implementacija EU Direktiva u području društveno odgovornog poslovanja – Hi4CSR održana je od 15. do 19. svibnja 2017. godine u prostorijama Steinbeis Sveučilišta u Berlinu.

Pregled PDF verzije

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)