Druga obrazovna aktivnost u okviru projekta Hi4CSR

Časopis: Hi4CSR - 12.2016
Članak:
Druga obrazovna aktivnost u okviru projekta Hi4CSR
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

Druga petodnevna obrazovna aktivnost unutar Erasmus+ projekta pod nazivom Harmonizacija i implementacija EU Direktiva u području društveno odgovornog poslovanja – Hi4CSR održana je od 15. do 19. svibnja 2017. godine u prostorijama Steinbeis Sveučilišta u Berlinu.

Hashtags: