RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Pravo na štrajk zajamčeno je pravo Ustavom Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 46/10., 85/10. i 05/14., dalje: Ustav RH) i Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14., dalje: ZOR). ZOR-om je propisano da se u slučaju spora, a koji može dovesti do štrajka ili drugog oblika industrijske akcije, mora provesti postupak mirenja. U nastavku članka pišemo o pokretanju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima, tijeku postupka mirenja, načinu izbora miritelja te okončanju mirenja u kolektivnim radnim sporovima, a sve na temelju odredaba Zakona o radu te Pravilnika o načinu izbora miritelja i provedbi postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima.

1. Radni spor
2. Općenito o mirenju
3. Postupak mirenja u kolektivnim radnim sporovima
4. Okončanje postupka mirenja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)