RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Pri određivanju računovodstvenog obilježja poslovnih događaja u vezi s uređenjem (ulaganja) tuđe imovine mogu se pojaviti dvojbe. U članku smo pokušali objasniti faktore koji su bitni za prosudbu je li kod uređenja poslovnog prostora u zakupu riječ o dugotrajnoj nematerijalnoj imovini ili ne.

1. Pristup
2. Definiranje ulaganja prema računovodstvenim standardima
3. Priznavanje PDV-a kod ulaganja na tuđoj imovini
4. Amortizacija ulaganja na tuđoj imovini
5. Primjeri knjiženja
6. Nadoknada ulaganja na tuđoj imovini
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)