RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Poduzetnik može višak novčanih sredstava uložiti u dionice ili poslovne udjele drugih trgovačkih društava. Pri tome donosi odluku o klasifikaciji navedenog ulaganja, što ovisi o tome koja mu je namjera držanja financijske imovine, a u skladu s računovodstvenim standardima. Ulaganje u dionice i poslovne udjele koje poduzetnik namjerava dugoročno držati u svojoj imovini klasificiraju se u financijsku imovinu raspoloživu za prodaju, a u bilanci se evidentiraju kao dugotrajna financijska imovina.

1. Financijska imovina i njezino klasificiranje
2. Vrednovanje financijske imovine raspoložive za prodaju
3. Stjecanje financijske imovine raspoložive za prodaju
4. Naknadno vrednovanje financijske imovine raspoložive za prodaju
5. Prodaja financijske imovine raspoložive za prodaju
6. Utjecaj naknadnog vrednovanje financijske imovine na visinu osnovice poreza na dobitak
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)