RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2017
  • Članak:Osnivanje ustanove i revolving kredit
  • Stranica:39.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu knjiži osnivanje ustanove i revolving kredit. Ako se osniva ustanova u sustavu proračuna od strane jedinice lokalne samouprave, sredstva koja se doznače ustanovi imaju obilježje financiranja njezina redovitog poslovanja. Knjiženje revolving kredita po svojoj se biti ne razlikuje od knjiženja financijskih kredita koji to nisu.

1. Osnivanje ustanove
2. Revolving kredit

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)