RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Radni odnos osnova je zdravstvenog, mirovinskog osiguranja i osiguranja za vrijeme nezaposlenosti. U okviru zdravstvenog osiguranja radnici ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na naknadu plaće za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti, njege djeteta ili supružnika te problema u trudnoći i za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom te Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. Budući da je riječ o osobi koja ostvaruje navedena prava s osnove radnog odnosa, za vrijeme trajanja bolovanja odnosno rodiljnog i roditeljskog dopusta teče joj redoviti radni staž. Stoga o trajanju bolovanja te naknadi ostvarenoj za to vrijeme treba izvijestiti Poreznu upravu na obrascu JOPPD.
      O načinu utvrđivanja naknade te o načinu izvješćivanja na obrascu JOPPD, pišemo u ovom članku.

1. Radni odnos kao osnova prava radnika na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje
2. U kojim slučajevima radnici ostvaruju pravo na naknadu plaće
3. Trajanje bolovanja
4. Pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja
5. Mogućnost ukidanja naknade za bolovanje
6. Na čiji se teret isplaćuje naknada
7. U kojim slučajevima naknadu od prvog dana bolovanja isplaćuje poslodavac, a za to tereti Zavod
8. Određivanje visine naknade
9. U kojoj visini Zavod refundira naknadu odnosno isplaćuje na svoj teret
10. Koja je najveća svota naknade koja tereti Zavod
11. Utjecaj duljine staža osiguranja na visinu naknade
12. Koliko plaća treba biti isplaćeno u prethodnih 6 mjeseci da bi se utvrdila naknada u visini prosječno isplaćenih plaća
13. Kako se utvrđuje naknada za bolovanje ako je u prethodnih 6 mjeseci isplaćena samo jedna ili nijedna plaća
14. Primjeri utvrđivanja naknade za bolovanje
15. Ostali slučajevi u vezi s pravom na naknadu plaće za vrijeme bolovanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)