RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Radi sprječavanja rada “na crno’’ te angažiranja radnika putem ugovora o djelu na poslovima za koje je potrebno sklopiti ugovor o radu, radnici koji rade ukupno 40 sati tjedno (kod jednog ili više poslodavaca) mogu, prema odredbama Zakona o radu, raditi još dodatno vrijeme kod drugog poslodavca. Takvu mogućnost posebice mogu iskoristiti poslodavci u sezonskim djelatnostima kada je povećana potreba za radnicima. O tome na koji se način isplaćuje plaća takvim radnicima te kako ostvaruju materijalna prava, pišemo u nastavku ovog članka.

1. Zapošljavanje radnika na dopunsko nepuno radno vrijeme
2. Ugovor o radu i visina plaće
3. Prijavljivanje na obvezna osiguranja
4. Obračun plaće za dopunskog radnika
5. Materijalna prava radnika zaposlenog na dopunsko nepuno radno vrijeme
6. Pravo na godišnji odmor
7. Godišnja obveza poreza radnika koji radi u dopunskom radu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)