RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Tuzemni prijenos porezne obveze na građevinske usluge od samih početaka izaziva dvojbe u poslovnoj praksi. Razlog tomu je što Zakonom i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost nisu predviđene sve usluge i situacije koje se mogu javiti u građevinskom sektoru. Zbog toga je Ministarstvo financija do sada izdalo brojna tumačenja kojima otklanja te dvojbe. Autor u članku piše o temeljnim odredbama za primjenu prijenosa porezne obveze na građevinske usluge te navodi neke usluge za koje je primjena prijenosa porezne obveze preciznije definirana u tumačenjima Ministarstva financija.

1. Uvod
2. Primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze
3. Katalog građevinskih usluga
4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)