RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Tuzemni prijenos porezne obveze na građevinske usluge od samih početaka izaziva dvojbe u poslovnoj praksi. Razlog tomu je što Zakonom i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost nisu predviđene sve usluge i situacije koje se mogu javiti u građevinskom sektoru. Zbog toga je Ministarstvo financija do sada izdalo brojna tumačenja kojima otklanja te dvojbe. Autor u članku piše o temeljnim odredbama za primjenu prijenosa porezne obveze na građevinske usluge te navodi neke usluge za koje je primjena prijenosa porezne obveze preciznije definirana u tumačenjima Ministarstva financija.

1. Uvod
2. Primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze
3. Katalog građevinskih usluga
4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)